top

Úvod
Na tejto stránke nájdete popisy ponúkaných terapii, ako aj kurzov.

V časti kurzy si nájdete jednotlivé kurzy, kde je ich krátky popis, použitie, minimálne požiadavky potrebné na absolvovanie a aj cena.

V časti terapie nájdete poskytované terapie, ich formu, ako aj cenu.

Všetky naše služby (terapie, kurzy) už vykonávame v nových priestoroch v Bratislave - staré mesto pravidelne podľa objednávok cez týždeň a víkendy.


Ak máte záujem o niektorý z uvedených kurzov/seminárov, je možné si vybrať formu štúdia buď osobnou formou alebo diaľkovou podľa možnosti kurzu.
Pre tých, čo nemajú skúsenosti s diaľkovou formou, musím upozorniť, že energia ako aj pri iných systémoch sa dá prenášať na neobmedzené vzdialenosti a tak isto to funguje aj pri zasvätení!

BONUS: Každý účastník kurzu u nás dostane osobné čistenie účinnou technikou. Táto technika pomáha k lepšej práci s energiami a systémami, ktoré ste u nás absolvovali. Výsledky sú fantastické !

Pri diaľkovej forme: po zaplatení kurzu buď poštovou poukážkou alebo na účet (číslo účtu alebo adresu Vám napíšem cez mail alebo dám cez telefón) a po vyplnení prihlášky Vám budú zaslané skriptá na mail, ktoré si vytlačíte a nakoniec sa dohodneme na dni a hodine, v ktorej zasvätenie prijmete. Všetky konzultácie robím cez telefón (alebo cez skype, ak ste zo zahraničia), výnimočnejšie cez e-mail. Pokiaľ pošlete platbu a rozmyslíte si, že je pre Vás vhodnejší iný diaľkový kurz z tejto stránky a oznámite mi to pre odoslaním skrípt, je ešte výmena kurzu možná. V prípade, ak vykonáte platbu za dohodnutý kurz a ja Vám pošlem skriptá na uvedený mail, po tomto úkone už nie je možné platbu požadovať späť. Vykoná sa posledný úkon a to zasvätenie.

UPOZORNENIE: Certifikáty absolventov akéhokoľvek nášho kurzu nezaručujú kvalitu poskytovaných služieb a informácií. Slúžia iba na účel potvrdenia absolvovania daného kurzu/seminára. Každý konzultant/terapeut je sám zodpovedný za svoje jednanie a prácu!

Zálohy
Pokiaľ máte záujem o niektorý z vyhlásených kurzov, je potrebné uhradiť zálohu 50% z ceny kurzu na vybrané kurzy. Zvyšok sa uhradí až na kurze. Neposielajte zálohy, pokiaľ Vám nebolo potvrdené voľné miesto na kurze!

Pokiaľ svoju účasť zrušíte
2 a viac týždňov pred konaním kurzu, záloha Vám bude vrátená
14 - 10 dní pred konaním kurzu, bude Vám vrátené 50% z výšky zálohy
10 a menej dní pred konaním kurzu Vaša záloha prepadne. V prípade ochorenia, či iných dôvodov je možné zálohu presunúť na iný termín po osobnej dohode.

Pri platbách na diaľkové terapie a kurzy (osobné aj diaľkové) je potrebné vyčerpať túto platbu do jedného mesiaca od dátumu platby. Inak peniaze nenávratne prepadnú! Pokiaľ nemôžete v tejto dobe terapiu, či kurz absolvovať, je potrebné sa osobne dohodnúť.

Duplikáty certifikátov a materiálov z kurzu sa nevydávajú!!! Preto si ich dobre odložte a prípadne prekopírujte. Certifikáty sa zasielajú na adresu len v rámci SR a ČR.

Dôležité upozornenie: Na internete sa rozmohli návody na samozasvätenie do rôznych energií. Upozorňujem všetkých pred týmito pochybnými praktikami, ktorými si na seba mnoho ľudí uhnalo rôzne choroby, problémy, či iné záťaže. Veľa ľudí takto skončilo až na psychiatrickom liečení! Pokiaľ nie ste odborne vedení skúseným a vyškoleným učiteľom pri zasvätení alebo akomkoľvek napojenie na čisté energie, môžete sa stať, že takto "zadarmo" získanej negativity sa už nemusíte nikdy zbaviť.

Sme už aj na Facebooku:
novacesta.sk

Keď si pridáte túto stránku medzi svoje obľúbené, budú sa Vám automaticky zobrazovať nové kurzy, prednášky, články, či iné novinky.


UPOZORNENIE!!!: Neoprávnené používanie textov a grafiky z tejto stránky je porušením autorského zákona s následkami, ktoré zo zákona vyplývajú.
Kurzy nie sú vhodné pre ľudí, ktorí trpia akýmikoľvek psychickými poruchami a pre tehotné ženy.
Akékoľvek terapie, konzultácie, či kurzy nie sú náhradou lekárskej starostlivosti.
© 2008 - 2016 Peter Daniš & Rastislav Briestenský
admin