Čo ovplyvňuje výsledky - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Čo ovplyvňuje výsledky

Články
Predstava, že určitá tabletka, či energia všetko vyrieši je nesprávna. Vyliečenie sa je proces, ktorý ovplyvňuje mnoho faktorov. Každé jedno energetické liečenie je individuálne. Stav klienta je rôzny, má iný vek, stav, životosprávu, ako aj dĺžku trvania jeho problému. Na výsledok liečenia (úspešnosť) vplýva mnoho faktorov, ktoré je nevyhnutné zobrať do úvahy. Sú dva typy: duchovné a fyzické.


Duchovných vplyvov je veľmi veľa, rozoberme si aspoň tie najdôležitejšie. Patrí medzi ne: karma, otvorenosť práci liečiteľa, používané techniky (bytosti, energie, ...) a myslenie liečeného.
Karma je najdôležitejším faktorom vôbec. Pokiaľ nie je dovolené sa vyliečiť pre trvajúcu a nemennú karmu, môžete chodiť k rôznym liečiteľom, terapeutom, ale problém vždy potrvá, prípadne sa zmení na iný. Existuje však niekoľko typov karmy. S niektorými je možné úspešne pracovať, niekedy len teba niečo pochopiť, či vykonať. Pod vplyvom karmy môžete neustále nachádzať terapeutov, ktorí Vám nedokážu pomôcť a absolvujete liečenia, ktoré nevedú k trvalému vyliečeniu. Ak je karma ohraničená, prípadne končí alebo je potrebné pre jej ukončenie niečo vyriešiť, je možné sa výrazne posunúť dopredu.
Ak sa rozhodnete pre duchovné terapie akéhokoľvek typu, nevyhnutné je byť otvorený celému procesu. Nie je potrebné veriť, pretože skutočný terapeut nevyužíva placebo efekt ako hlavný nástroj. Otvorenosť znamená prijať energetické liečenie ako možnosť, ktorá môže pomôcť k zlepšeniu stavu.

Liečitelia používajú rôzne techniky, pracujú s energiami, bytosťami, pomôckami... Tieto ich postupy sú rôzne. Napriek tomu vedia značne ovplyvniť výsledok, nakoľko použité techniky, postupy a energie majú rôzne pôsobenia, silu, hĺbku a účinky. Preto si pred výberom vhodného liečiteľa preverte, kde idete. Profesionálny liečiteľ Vám aj tak nikdy presne nepovie, s ktorými konkrétnymi energiami, či silami pracuje. Preto si všímajte niektoré znaky, ako napríklad: pracuje iba s pozitívnymi silami, dodržuje slobodnú vôľu liečeného (nelieči napriek nesúhlasu), dodržuje etické a morálne zásady, klientom sa vie venovať primeraný čas (nie 10 minút a povrchne), nedokazuje si a nefanatizuje, rešpektuje nielen duchovnú ale aj fyzickú zložku klienta atď.

Liečený dokáže svojím myslením a správaním výrazne podporiť, ako aj potlačiť výsledok liečenia. Najhoršie často opakované vzorce sú: potreba trpieť, veľká dávka pesimizmu vo všetkom, neustále riešenie neexistujúcich problémov, prehadzovanie zodpovednosti za svoje problémy na iných (lekára, liečiteľa, partnera/partnerku, okolnosti...) namiesto hľadania riešenia. Pre dosiahnutie lepších výsledkov je nevyhnutné sa týchto a ďalších iných vzorcov vyvarovať.

Najdôležitejšie fyzické vplyvy sú: životospráva vrátane veku a stavu liečeného, štádium a dĺžka trvania zdravotného či psychického problému.

Životospráva ovplyvňuje vitálnu silu tela a jeho možnosti regenerácie. Je ťažké čakať vyliečenie z problémov, pokiaľ niekto neustále pije alkohol, sedí bez pohybu, jedáva nezdravé jedná plné chémie, nestará sa priebežne o svoje zdravie a telo a podobne. Možno si poviete, že ide o všeobecné frázy, ktoré počujete na každom kroku. Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek spôsob liečenia, konečné slovo bude mať Vaše telo. Ak má dostatok potrebných látok, bude v dobrom stave a kondícii sa snažiť zregenerovať z určitého problému, máte oveľa väčšiu šancu na vyliečenie sa a výsledky sa dostavia rýchlejšie. Veľa ľudí čaká, že ho lekár alebo liečiteľ rýchlo zbavia jeho problému. Nevedia sa pritom vzdať niektorých zlozvykov a zmeniť svoju životosprávu. Uvedomte si, že máte iba jedno telo, ktoré Vás bude sprevádzať až do konca života. Životospráva je preto najlepšia investícia s celoživotným efektom. Nezaručuje je to zdravý a šťastný život, ale výrazne k nemu prispieva.
Určite ste počuli, že problém je potrebné riešiť v čo najskoršom štádiu, ideálne ihneď po tom, ako ste sa o ňom dozvedeli.

Čím skôr začne liečba, tým je možné očakávať lepšie výsledky. Občas ma navštívia klienti, ktorí prídu vo vysokom, či poslednom štádiu ochorenia. Vtedy je už telo po ochorení vyčerpané, problém sa zväčšil a teda liečenie, ako aj postupy sú obmedzené. V tomto prípade je veľmi ťažké povedať, či je možné danému človeku pomôcť, zmierniť jeho problémy alebo sa to už vzhľadom na stav nedá. Preto je potrebné mať na pamäti, že liečenie je proces, ktorý trvá určitú dobu a nie spôsob rýchleho a ľahkého riešenia, keď už nič iné nezaberá. Napriek tomu týchto ľudí neodmietam, pretože moja prax ukazuje, že aj týmto ľuďom je možné niekedy pomôcť, aj keď už nemám tie možnosti, ako na začiatku.
Faktorov, ktoré ovplyvňujú liečenie je veľmi veľa, ale teraz už poznáte tie najdôležitejšie, ktoré som vybral z mojej praxe. Je na každom z Vás, ako sa k tomu postavíte a ovplyvníte terapiu, jej trvanie, výsledok a úspešnosť tak, aby ste z nej mali čo najväčší úžitok.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah