Duchovné bytosti Daimonrei - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Duchovné bytosti Daimonrei

Kurzy > Hlavné kurzy

Systém Daimonrei je prepojený aj s vybranými bytosťami, ktoré pomáhajú pri duchovnom rozvoji.

Archanjeli Daimonrei
Tento systém nadväzuje na učenie Daimonrei a dopĺňa ho o archanjelské energie z Daimonrei. Aby ste s týmito energiami mohli pracovať, je nevyhnutné, aby Majster-Učiteľ tohto systému osobne prečistil každého žiaka a prebudil prúdenie týchto energií.
Archanjelské energie dokážu nám pomôcť zbaviť sa negatívnych energií nielen osobných, ale aj v živote. Sú výbornými sprievodcami a pomocníkmi pri liečení, či riešení životných ciest. Používajú sa aj na liečenie  vzťahov, na pomoc, či podporu, kedykoľvek to potrebujete. Výborne sa s nimi liečia traumy, či bloky.

Celý systém obsahuje zasvätenie do piatich archanjelských energií:
1. archanjel transformácie
2. archanjel pravdy
3. archanjel spravodlivosti
4. archanjel poznania
5. archanjel mieru a pokoja

Tieto energie pracujú všetky spoločne. Môže sa s nimi pracovať osobitne alebo priamo s Daimonrei energiami. Práca s nimi je jednoduchá a pokiaľ ste absolvovali prvý základný stupeň Daimonrei, nemalo by Vám to robiť žiadne problémy.

Ku kurze dostanete certifikát o absolvovaní.

Kurz je vyučovaný aj v anglickom jazyku!

Cena: 70 €


Duchovní majstri Daimonrei
Tento systém nadväzuje na učenie Daimonrei a dopĺňa ho o energie duchovných majstrov Daimonrei. Aby ste s týmito energiami mohli pracovať, je nevyhnutné, aby Majster-Učiteľ tohto systému osobne prečistil každého žiaka a prebudil prúdenie týchto energií.
Majstrovské energie nás vedú po celý život a usmerňujú naše kroky a ich smerovanie. Neustále nám prinášajú nové poznanie a životné lekcie, ktoré potrebujeme pre náš ďalší duchovný rozvoj. Dokážu človeka nasmerovať správnym smerom, keď nevie, kadiaľ má ísť.

Celý systém obsahuje zasvätenie do siedmych energií duchovných majstrov Daimonrei:
1. majster múdrosti
2. majster sebakontroly
3. majster tvorivých síl
4. majster rozpustenia karmy
5. majster odstraňovania prekážok
6. majster duchovného rozvoja
7. majster viery

Tieto energie pracujú všetky spoločne. Môže sa s nimi pracovať osobitne alebo priamo s Daimonrei energiami. Práca s nimi je jednoduchá a pokiaľ ste absolvovali prvý základný stupeň Daimonrei, nemalo by Vám to robiť žiadne problémy.

Ku kurze dostanete certifikát o absolvovaní

Kurz je vyučovaný aj v anglickom jazyku!

Cena: 80 €Oba kurzy majú aj stupeň - Majster-Učiteľ, ktoré môže absolvovať iba Majster-Učiteľ systému Daimonrei.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah