Hranica duchovna a placeba - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Hranica duchovna a placeba

Články
Častokrát sa skeptici snažia presvedčiť ostatných, že duchovné veci neexistujú a všetko je v podstate placebo, či sugescia liečeného. Na celý proces je potrebné sa však pozerať iným pohľadom, ako len verím alebo neverím tomu.

Skepticizmus
Existuje určitá skupina ľudí, ktorí sú skeptickí a snažia sa za každú cenu všetko spochybniť a vyvrátiť. Na začiatok si musíme však povedať, že skepticizmus je v podstate určitý druh presvedčenia, či viery, kde veria v to, že nič iné ako to, čo čo sa dá vidieť a vážiť dostupnými metódami neexistuje (aj keď veda nevie vysvetliť veľa vecí a stále sa vyvíja). Skepticizmus však nie je vedecký, ako sa nám niektorí ľudia z vedeckých kruhov snažia vtlačiť. Každý vedec, ktorý sa snaží vedu vykonávať neobjektívne sa musí zbaviť akejkoľvek ideológie, že niečo je alebo nie je. Vedec má predpokladať a tento predpoklad potvrdzovať alebo zamietať. Skepticizmus je zneužívanie niektorých z kontextu vytrhnutých vecí tak, aby sa dali automaticky zamietnuť ako nereálne. Preto ho považujeme za tiež určitý druh presvedčenia a nie ako vedecký postup. Veda má hľadať pravdu a nie potvrdzovať za každú cenu, ktorá strana má viac pravdu.

Placebo efekt
Každý liek, či bylinka sa skladá z 2 zložiek: účinná látka a placebo. Nech užívate lieky, či bylinné koncentráty, vždy ich užívate s vedomím, že Vám pomôžu. A preto je jedno, akou formou sa liečite, placebo efekt je prítomný všade.
Pri duchovných terapiách placebo efekt nie je potrebný, aj keď sa tam vyskytuje, pretože každý ide na terapiu s tým, že mi liečiteľ pomôže. Podobne, ako keď navštívite lekára. Keby mali skeptici pravdu v tom, že duchovno je iba placebo a sugescia, tak by sme ho ani nepotrebovali. Stačilo by nám ísť k lekárovi, ktorému veríme a okrem odbornej liečby by nám priniesol placebo efekt. Tieto fakty hovoria samé za seba. Keď liečiteľ pomôže klientovi, ktorému nevedela medicína v rámci svojich možností pomôcť, tak po vylúčení placebo efektu je vidieť, že liečený získal pri terapii niečo iné, čo mu pomohlo. Počas duchovného liečenia liečiteľ, ktorý vie, čo robí poskytuje klientovi niečo iné, ako placebo efekt, pretože ten už navštívil lekára taktiež v dobrej viere, že pomôže. Napriek tomu je potrebné podotknúť, že duchovná terapia nenahrádza lekársku, či inú odbornú starostlivosť a s našimi klientmi pracujeme až po tom, ako navštívili lekára. A teda im poskytujeme z duchovnej stránky to, čo nie je materiálne. Medicína, ako aj liečiteľ majú svoje hranice. Nikto nevie riešiť všetko, ale keď sa vzájomne podporia, výsledky sú podstatne lepšie.

V čo je duchovno iné?
Pri duchovnej terapii, kde liečiteľ pracuje s klientom nie je potrebné, aby mu bezvýhradne veril, veril v zlepšenie, veril v jeho schopnosti...... Proste netreba spĺňať žiadne predpoklady, aby liečbu riadil placebo efekt. Napriek tomu je potrené, aby bol otvorený terapii, ako ďalšej možnosti. Pokiaľ je liečený naladený skepticky, tak môže výsledok potlačiť takým istým spôsobom, ako keď placebo efektom ju môže podporiť. Ľudská myseľ je silná. Terapiu dokáže nielen podporiť, ale ju aj úplne obmedziť, či  zmeniť jej úspech. Otvorenosť vnímame ako neutrálny stav. Stačí, ak liečený nebude nič očakávať a nechá, až liečiteľ urobí svoju prácu.

Zodpovednosť za výsledok
Vždy je však dôležité, aby klient prevzal zodpovednosť za svoj stav a jeho riešenie. Pri duchovne je to priam nevyhnutné. Ak si liečený myslí, že dá liečiteľovi peniaze a ten ho problému zbaví, je na omyle. Liečiteľ nemá čarovný prútik. Tak ako každý, ktorý chce klientovi pomôcť urobí všetko, čo vie na základe svojich schopností, skúsenosti a poznatkov, čo vie. Zo skúsenosti viem, že ak príde klient na terapiu s tým, že ma problém a ty si liečiteľ, zbav ma toho a zaplatím ti koľko len chceš, výsledky sú minimálne. Nejde tu o peniaze, ale o prístup klienta a v duchovnom svete platia určité zásady, ktoré sa musia dodržiavať. Každý si musí riešiť svoje problémy sám a liečitelia, lekári, rodina a ďalší ľudia, ktorí sa im snažia pomôcť spravia, čo vedia, ale nikto nie je Boh, aby im so 100%-nou istotou povedal výsledok. Jedine sa môžu dozvedieť informácie na základe poznatkov a skúseností terapeuta, aká je spravidla úspešnosť v týchto a podobných prípadoch, čo vie pomôcť a do akej miery a čo nie. Nikto je nie ani všemohúci, ani vševediaci. Nech je terapeut akokoľvek znalý a skúsený, v každom prípade je to len človek, ktorý sa neustále učí a zdokonaľuje.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah