Karmaenergic - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Karmaenergic

Kurzy
Systém Karmaenergic je zameraný na vyriešenie a odstránenie negatívnej  karmy a jej vplyvov. Tento systém bol vychannelovaný Rastislavom Briestenským.

Karma ovplyvňuje 2/3 nášho života, 1/3 je naša  slobodná vôľa. Kurz je odporúčaný pre každého, kto ma záujem vyriešiť  a vyčistiť si svoju karmu a pozitívne ovplyvniť tak celý svoj život. Negatívna karma vytvára zlé situácie, priťahuje nevhodných a škodiacich ľudí do života, vo vzťahoch vytvára neustále deštrukcie, škodí peniazom, práci, zdraviu, ...

Systém Karmaenergic obsahuje niekoľko techník a spôsobov, ako sa nahromadenej negatívnej karmy zbaviť, či už pochádza z rodiny/rodu, minulých životov, súčasného života, vzťahov a iných oblastí. Zbavením sa negatívnej karmy pozitívne ovplyvňujete nielen seba, ale čiastočne aj rodinu, a osoby s ktorými žijete.

Aby ste s týmito energiami mohli pracovať, je nevyhnutné, aby Majster-Učiteľ tohto systému osobne prečistil každého žiaka a prebudil prúdenie týchto energií.

Kurz je možné absolvovať iba osobne. Po skončení kurzu viete aplikovať  všetky techniky v rámci terapie na vyriešenie a odstránenie vlastnej karmy. Tieto techniky môžete však používať iba na seba. Keďže každý si nesieme svoju karmu a preto ju za nás nedokáže vyriešiť nikto iný, len my sami. Systém preto neumožňuje pôsobenie na druhých. Každý, kto má záujem vyriešiť si svoju karmu týmto spôsobom, musí absolvovať kurz a aplikovať techniky požadovaným spôsobom.
Na kurze sa naučíte pozerať sa na karmu iným spôsobom a dozviete sa informácie, ktoré nie sú bežne dostupné v knihách alebo na internete.

I. stupeň

Čo sa naučíte?:
- čo je to karma a ako vzniká
- rozdiely medzi karmou a karmickou cestou
- druhy a typy karmy
- komu je možné odstrániť karmu a do akej miery
- techniky odstránenia vybraných častí karmy
- techniky čistenia karmy vzťahov, rodinnej a rodovej karmy
- techniky vyriešenia sa karmy z minulých životov


Stupeň Majster-Učiteľ
Tento kurz je určený iba pre vybraných absolventov I. stupňa, ktorí dokonale ovládajú predošlý stupeň a dostali sa na takú úroveň, ktorá im umožňuje prebudenie týchto energii v plnej miere tak, aby ju mohli prebúdzať aj u iných.

Kurz je vyučovaný aj v anglickom jazyku!

I. stupeň: 130 €
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah