Kurz ochrany - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Kurz ochrany

Kurzy > Doplnkové smery
Každý človek sa často stretáva s rôznymi negatívnymi vplyvmi, či  pôsobením zla vo svojom živote. Preto je dôležité vedieť, ako chrániť seba a svojich blízkych bez potreby neustálych návštev „odrábačov“ a platenia vysokých súm za ochranu.

Negatívnych vplyvov je vždy  dostatok a ochrana seba a svojich blízky je preto vždy na prvom mieste. Najčastejšie ide o manipulácie, urieknutie, odsávanie energie, závisťou iných... Existuje množstvo kníh, či internetových odkazov, ale väčšina nie je dostatočných, či dokonca nebezpečných pre použitie. Často sa stretávame s otázkou svojich klientov: „Dobre, teraz som očistený, ale čo mám robiť, aby som bol čistý aj zajtra, o mesiac, či o rok? Ako sa ochránim pred neprajnosťou? Doteraz som používal rôzne metódy, ale nikdy mi nestačili.“

Po skončení kurzu budete vedieť rozlišovať jednotlivé typy a druhy útokov, ich pôsobenie. Všetky techniky a metódy sú úplne bezpečné. Kurz je možné absolvovať iba osobne. Na kurze sa naučíte ochranu pre seba a svojich blízkych. Nie je určený na vytváranie ochrany pre druhých. Na to je potrebné vedieť podstatne viac.

I. stupeň

Čo sa naučíte?:
- ako sa stať menej náchylným voči negativite (prečo je niekto viac a niekto menej otvorený útokom).
- rozdelenie negatívnych vplyvov do kategórií a ich pôsobenie.
- ochranu pred urieknutím a uhranutím
- ochranu pred niektorými negatívnymi vplyvmi
- ochranu pred energetickými upírmi
- ako ochrániť seba, svoju rodinu a majetok pred závisťou a nenávisťou druhých.
- teóriu a prax s pokročilými technikami ochrany
- techniky ochrany osobného a životného priestoru, ochrana pred manipuláciami a inými zásahmi
- aktívnu a pasívnau ochrannú techniku pred cudzími vplyvmi
- očista od základných cudzích vplyvov
- technika vytvorenia ochranného prostredia, kde môžu byť iba pozitívne energie a sily
- účinnú ochrannú techniku, ktorá aktívne blokuje prístup negatívnych síl a bytostí k človeku

Stupeň Majster-Učiteľ:
Tento  kurz je určený iba pre vybraných absolventov, ktorí  dokonale ovládajú všetko z predošlého a dostali sa na takú úroveň a majú dostatočnú prax, ktorá  im umožňuje, aby vyučovať tieto techniky.


Cena za základný stupeň: 180 €
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah