Terapie - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Terapie

Ponúkame niekoľko druhov terapií v Bratislave, prípadne diaľkovou formou. Všetky terapie sa vykonávajú len na objednávku.

Terapie:

Komplexné duchovné a energetické liečenie s harmonizáciou: 70 €
Zameriava sa na na všetky potrebné energetické a duchovné príčiny a liečenie prebieha do hĺbky. Pri práci sa sústredí na konkrétne problémy, ako aj na človeka ako celok. Pri terapii sa používajú rôzne prístupy a metódy tak, aby sa zohľadnil aktuálny stav a potreby liečeného. Každá terapia pôsobí na to, čo je najviac prioritné v danej situácii.

Komplexné odblokovanie: 60 €
Komplexné odblokovanie sa zameriava na prečistenie a odblokovanie rôznych oblastí života (vzťahy, financie, rodina, práca,...), na ktoré sa bude terapia zameriavať. Pri práci sa využívajú individuálne stanovené postupy podľa zamerania odblokovania liečeného.Diaľkové terapie:

Vykonávame terapie aj na diaľku po osobnej alebo telefonickej dohode. Dohodneme si dátum a hodinu terapie. Po skončení terapie zavoláte a preberú sa potrebné veci, ako pri osobnej terapii. Počas terapie nie je potrebný telefonický kontakt.
Telefonická konzultácia po terapií je možná ihneď po dokončení, najneskôr však v daný deň.

Komplexné energetické liečenie a harmonizácia: 70 €

Komplexné odblokovanie: 60 €Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 1100 0000 0029 2184 8670
BIS/SWIFT: TATRSKBX

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.
Peniaze posialajte až po osobnej alebo telefonickej dohode. Peniaze nevraciame späť!
Pri platbách na diaľkové terapie a kurzy (osobné aj diaľkové) je potrebné vyčerpať túto platbu uskutočnením terapie do jedného mesiaca od dátumu prijatia platby. Pokiaľ nemôžete v tejto dobe terapiu, či kurz absolvovať, je potrebné sa osobne dohodnúť. Po tejto dobe peniaze prepadnú! Peniaze nie je možné vrátiť späť, nakoľko sa po prijatí platby začnú vykonávať prvotné úkony ako predčistenie a príprava na terapiu.

Nemôžeme zaručiť na 100% výsledok terapie, nakoľko sa na tom podieľajú rôzne vplyvy súčasne, ako napríklad: životospráva, nežiadúce účinky liekov, spôsob myslenia, ... Terapie sú duchovného charakteru a preto nedokážu ovplyvniť všetky fyzické oblasti. Akékoľvek terapie, či konzultácie nie sú náhradou lekárskej starostlivosti.
Každý liečený je si sám zodpovedný za riešenie svojich zdravotných, psychických a iných problémov a nemôže preto zodpovednosť za svoje problémy prenášať na lekárov, terapeutov, či liečiteľov.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah